Опис

СИГУРНЕ СТАЗЕ је невладино струковно удружење основано ради остваривања циљева у области унапређења различитих аспеката безбедности саобраћаја и саобраћајног и урбанистичког планирања. Удружење окупља стручњаке из области безбедности саобраћаја, хуманистичких наука, медија, невладиног сектора и институција које се баве превентивним активностима у области саобраћаја.
У свом раду удружење пажњу посвећује унапређењу саобраћајног васпитања и образовања деце и млађих учесника у саобраћају. Своје циљеве удружење остварује кроз разне активности на унапређењу научног и стручног рада у области безбедности саобраћаја, објављивањем штампаних, аудио и видео публикација, праћењем и проучавањем актуелних збивања, подстицањем развоја науке, технике и проналазаштва, предлагањем мера за унапређење безбедности саобраћаја, израдом студија и пројеката, те реализовањем тих пројеката и разних кампања, информисањем јавности о проблемима у области безбедности саобраћаја, организовањем различитих облика стручног оспособљавања и усавршавања, као и активностима на унапређењу свести о значају саобраћајне културе у превенцији саобраћајних незгода, те свести о значају одрживе урбане мобилности и заштите животне средине.
Такође, удружење активно ради на развоју и употреби нових технологија (ГИС - географски информациони системи) у стратешком управљању урбаном мобилношћу. Вршимо саобраћајне анализе путем ГИС-а и радимо на развоју мобилних и веб апликација у циљу унапређења саобраћајног и урбанистичког планирања.

Скупови података4

Примери употребе4

Чланови1

Igor Velić

Администратор

Технички детаљи

ID
60d0de8b7de272ad982965c3
Датум креирања
21. јун 2021.
Датум промене
23. јун 2021.

Акције