Организација

Sigurne Staze

СИГУРНЕ СТАЗЕ је невладино струковно удружење основано ради остваривања циљева у области унапређења различитих аспеката безбедности саобраћаја и саобраћајног и урбанистичког планирања. Удружење окупља стручњаке из области безбедности саобраћаја, хуманистичких наука, медија, невладиног сектора и институција које се баве превентивним активностима у области саобраћаја.
У свом раду удружење пажњу посвећује унапређењу саобраћајног васпитања и образовања деце и млађих учесника у саобраћају. Своје циљеве удружење остварује кроз разне активности на унапређењу научног и стручног рада у области безбедности саобраћаја, објављивањем штампаних, аудио и видео публикација, праћењем и проучавањем актуелних збивања, подстицањем развоја науке, технике и проналазаштва, предлагањем мера за унапређење безбедности саобраћаја, израдом студија и пројеката, те реализовањем тих пројеката и разних кампања, информисањем јавности о проблемима у области безбедности саобраћаја, организовањем различитих облика стручног оспособљавања и усавршавања, као и активностима на унапређењу свести о значају саобраћајне културе у превенцији саобраћајних незгода, те свести о значају одрживе урбане мобилности и заштите животне средине.
Такође, удружење активно ради на развоју и употреби нових технологија (ГИС - географски информациони системи) у стратешком управљању урбаном мобилношћу. Вршимо саобраћајне анализе путем ГИС-а и радимо на развоју мобилних и веб апликација у циљу унапређења саобраћајног и урбанистичког планирања.

Подаци прикупљени за потребе пројекта "Стазе урбане мобилности на територији града Бора"
Подаци прикуплјени за потребе пројекта "Мапа приступачности за особе са инвалидитетом града Бора"
Подаци искоришћени на пројекту из наслова
Геоподаци искоришћени за платформу из наслова
Циљ пројекта је унапредјење безбедности саобраћаја, зивотне средине и приступачности саобраћајне инфраструктуре за све учеснике у саобраћају са посебним акцентом на децу, старија…
Циљ је омогућити видљивост проблема особа са инвалидитетом на територији града Бора помоћу ГИС апликације са _crowdsourcing _компонентом.Мобилна и веб апликација омогућиће…
Циљ пројекта је унапредјење безбедности саобраћаја, зивотне средине и приступачности саобраћајне инфраструктуре за све учеснике у саобраћају са посебним акцентом на бициклисте на…
Сајт екобус анализира отворене геопросторне податке како би утврдио колико јавни превоз доприноси загађењу ваздуха у Крагујевцу. Анализа се заснива на укрштању отворених података…
0
Igor Velić
admin