Дејан Вујић

Дејан Вујић

 • Дипломирани просторни планер

 • Саветник за урбанизам, планирање и анализе

 • Градска управа града Шапца

 • Одељење за скупштинске и заједничке послове

 • Одсек за информатику.

 • 15000 Шабац, Карађорђева број 27.

 • фиксни телефони: +381(15)354883 i +381(15)354890

 • мобилни: +381(64)8771772

 • е-пошта: dejan.vujic@sabac.org

 • Skype: dejan_m_vujic_info

 • www.sabacgis.org

Организације

Градска управа града Шапца