Neprofitne.rs је платформа за оцену транспарентности рада непрофитних организација.

На основу периодичног извештаја о броју и структури организација цивилног друштва, других јавно доступних података, и crowdsource-ованих података, организације на својим профилима добијају беџ за транспарентност.

Kоје податке садрже профили
Профили непрофитних организација се састоје из четири секције:

Основних података - као што су назив, заступници, мисија, сајт, контакти и сл.

Података о програмима и резултатима - попут информација о пројектима и активностима.

Података о људима - оснивачима, заступницима, члановима управног одбора.

Финансијских података - као што су годишњи извештаји и структура донатора.

Визуелизованих података о повезаности непрофитних организација и приватних донатора.


  • Периодични извештај о броју и структури организација цивилног друштва (удружења, фондација и задужбина) (Извештаји о ОЦД)
    Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
    Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa),…
    Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.