Према подацима објављеним на Порталу отворених података на следећем графику приказане су ЈЛС и институције са највећим бројем позива унутар система еЗУП.

Подаци о броју позива у систему еЗУП који су објављени на Порталу отворених података су укрштени са подацима о броју становника, по попису становништва из 2011 године, објављених од стране Републичког завода за статистику. Проценат 10 најактивнијих општина приказаних на наредном графику добијен је коришћењем индекса. Индекс је добијен дељењем броја приступа еЗУП сервисима са бројем становника по општини. Изабрали смо 10 општина са највећим индексом и приказали њихов међусобни однос.


+

Започни нову дискусију