Објављено 12. март 2019.

Одржан састанак Радне групе за отворене податаке

Све објаве

Састанак радне групе за отворене податаке – 4.март

У понедељак, 4. марта у просторијама Impact Hub-а, у Београду, одржан је састанак Радне групе за отворене податке који је био отворен за присуство јавности како би се рад, резултати и планови у оквиру Радне групе приближили заинтересованој заједници.

Састанак радне групе отворио је директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и члановима честитао Међународни дан отворених података који се обележава 2. марта. Обавестио је чланове радне групе да је у току редизајн Портала отворених података и да се почетак рада новог, бржег и флексибилнијег Портала очекује у наредне две недеље. Представљени су нови чланови радне групе: Град Крагујевац, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и представници организација цивилног друштва чији су предлози пројекта одабрани на јавном конкурсу. Такође, најављена је недеља отворених података која ће бити обележена од 1. до 7. априла ове године.

Током представљања досадашњих резултата и будућих планова, своја достигнућа и искуства у отварању података изнели су представници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Народне библиотеке Србије, Министарства рударства и енергетике, Агенције за заштиту животне средине, Канцеларије за ИТ и еУправу, организације Heapspace, иницијативе Дигитална Србија и Транспарентност Србија.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом представила је базу података (регистар удружења и регистар фондација и задужбина) која представља одговор на потребу за већом доступношћу информација о цивилном сектору и потребу за претрагом ОЦД према различитим критеријумима. Представљен је и еКалендар јавних конкурса чији су подаци доступни јавности у машински читљивом формату. У плану је и њихово постављање података на Портал отворених података.

Народна библиотека Србије у свом издању „Гласник Народне библиотеке Србије“ за 2018. годину, објавила основне информације о отвореним подацима и пројекту, преводе два релевантна инострана текста на тему отворених података (текст бр. 1, текст бр. 2), као и два ауторска чланка (чланак бр. 1, чланак бр. 2).

Министарство рударства и енергетике представио је портал http://gis.mre.gov.rs/Srbija/. Унапређењем портала, које је у току, ће бити омогућено да се извуче било која селекција и да се преузме као отворени податак. Развија се и модул за бензинске станице у Србији.

Агенција за заштиту животне средине објавила је више сетова података на Порталу отворених података. Између осталог и податке о квалитету ваздуха у реалном времену који су доступни и на њиховом Порталу. У сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој унапредили су поступак прикупљања података о полену.

Град Крагујевац најавио је Портал opendata.kragujevac.rs који је тренутно у изради и планира се објављивање пре свега података који се односе на енергетску ефикасност. Подаци ће бити доступни у отвореном формату, а сетови података ће бити праћени и визуелизацијама.
Уз подршку Програма за развој Уједињених нација извршиће се стандардизација у области транспортних података.

Канцеларија за ИТ и еУправу представила је неколико техничких проблема са којима се едитори могу сусрести при објављивању података на Порталу, као и предлоге решења.

Heapspace представио се члановима радне групе. Покренули су иницијативу за унапређење постојећих скупова отворених података Републике Србије, пре свега метаподатака.

Иницијатива Дигитална Србија подсетила је на јавни позив који је Иницијатива објавила крајем 2018. године. Као резултат јавног позива предложено је око 30-ак идеја за унапређења која би могла бити омогућена дигиталним технологијама. Као једна од потреба, истакнута је и потреба за отвореним подацима.

Транспарентност Србија ближе је преставила актуелно стање у вези са отварањем података о јавним набавкама. Део података о јавним набавкама је већ доступан у отвореном формату. Управа за јавне набавке је регистрована институција на Порталу отворених података и објавила је неке сетове података о јавним набавкама. Када буде донет нов Закон о јавним набавкама и пуштен у рад нови Портал јавних набавки, биће објављено још скупова података.

Драгана Брајовић из Министарства државне управе и локалне самоуправе говорила је о обавезама из Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2018-2020 године. Партнерство за отворену управу – Open Government Parntership - представља међународну иницијативу. До сада су израђена три акциона плана. Актуелни Акциони план садржи 14 мера, а на састанку се говорило о мерама које се односе на отварање података:
• Објављивање буџета на државном нивоу у машински читљивом формату – Министарство финансија се већ обавезало да испуни ову обавезу, очекује се да ће пре обележавања Недеље партнерства за отворену управу то и учинити.
• Израда Е-Календара јавних конкурса за финансирање пројеката и програма организација цивилног друштва из средстава буџета органа јавне управе Републике Србије
• Обезбеђивање доступности података о планираним и утрошеним средствима у оквиру локалних фондова за заштиту животне средине.
• Отварање података из конкурса за финансирање рада удружења и суфинансирање израде медијских садржаја од јавног интереса.
• Израда претраживе Базе ОЦД (удружења, фондација и задужбина) у отвореном формату.
• Унапређење проактивне транспарентности – Информатора о раду. Ова обавеза подразумева реформатирање информатора које ће омогућити да се унапреди његова проактивна транспарентност и отварање података. До сада је 15-ак институција попунило образац за електронски информатор на сајту Повереника, али је потребно сачекати предвиђене измене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

За више информација о овим и осталим обавезама предвиђеним Акционим планом, кликните на линк путем ког можете приступити тексту Акционог плана.