Управа за јавне набавке

Управа за јавне набавке је посебна организација која врши надзор над применом Закона о јавним набавкама, доноси подзаконске акте и обавља стручне послове у области јавних набавки, прати спровођење поступака јавних набавки, контролише примену појединих поступака, управља Порталом јавних набавки, припрема извештаје о јавним набавкама, предлаже мере за унапређење система јавних набавки, пружа стручну помоћ наручиоцима и понуђачима, доприноси стварању услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава у поступку јавне набавке.

  • Подаци из Огласа јавних набавки са Портала јавних набавки

    Управа за јавне набавке
    Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током ...
  • Шифарници

    Управа за јавне набавке
    Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 17.03.2017.

Прати од 13.10.2017.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 02.03.2018.

Прати од 19.03.2018.

Прати од 28.03.2018.

Прати од 26.04.2018.