Објављено 20. мај 2019.

Најиновативније идеје другог циклуса „изазова“ отворених података однеле победу

Све објаве

Изазови

Београд, 27. мај 2019 – Канцеларија за информационе технологије и електронску управу у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), прогласила је три организације које су предложиле најиновативније начине за коришћење отворених података у области заштите животне средине, информисаности и учешћа грађана, као и за допринос развоју пословања. Изазов отворених података у оквиру кога су прикупљене идеје за побољшања у поменуте три области има за циљ да унапреди рад јавних институција на основу података који су доступни на националном Порталу отворених података.

Учешће у изазову, који је расписан 16. априла 2019. године и трајао три недеље, могли су да узму сви заинтересовани, а посебно су били добродошли предлози стартап фирми, удружења, малих и средњих предузећа. Награђене су три идеје, за сваки изазов по једна, које ће добити подршку за развој у конкретна решења, у износу од максимално 10.000 америчких долара по решењу.

Победници изазова су Центар за развој неформалног образовања грађана – ЦРНОГ, Фондација „Каталист“ (Catalyst Balkans) и Кикиндска технолошка заједница – КТЗ.

У оквиру изазова „Животна средина и ми“, Центар за развој неформалног образовања грађана – ЦРНОГ, у сарадњи са удружењима „Један степен Србија“ и „Српски залог за свемир“, развио је унапређени алгоритам заснован на сателитским отвореним подацима. Ово решење олакшаће институцијама и грађанима одабир најпогоднијих локација за пошумљавање на целој територији Србије за три врсте дрвећа – црни бор, храст китњак и брезу. На основу алгоритма награђени тим предложио је развој портала који ће визуализовати ове локације. Пошумљавањем на адекватно изабраном подручју доприноси се борби против климатских промена кроз апсорпцију угљен диоксида, умањивање ефекта топлотних таласа, ублажавање ерозије и смањење ризика од бујичних поплава, итд.

У изазову „Информисаност и учешће грађана“ Фондација „Каталист“ је предложила развој платформе neprofitne.org која ће на једном месту приказати податке о цивилном друштву које је недавно отворила Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у партнерству са Агенцијом за привредне регистре. Организације које буду редовно уносиле податке на платформу добијаће „беџеве транспарентности” по томе колико су информације о њима квалитетне, детаљне и ажуриране. На овај начин, Фондација Каталист жели да повећа поверење у цивилно друштво, и да помогне донаторима при одабиру квалитетних организација за сарадњу. Оцене или беџеви транспарентности моћи ће да буду интегрисани на другим сајтовима, као што су Giving Balkans и Donacije.rs.

У изазову „Отворени подаци за бизнис“, Кикиндска технолошка заједница – КТЗ, у сарадњи са локалном самоуправом, предложила је креирање Кошнице – слободне и отворене платформе која ће помагати грађанима и привредним субјектима да се информишу о доступној радној снази, образовним профилима, незапослености и доступним програмима и активностима у домену јавног сектора, а све на основу истраживања и визуализације података.

Конкурс у решавању изазова базираним на отвореним подацима се одвија у оквиру пројекта „Отворени подаци – отворене могућности“ који подржава Светска банка, Фонд за добру управу Уједињеног краљевства (GGF) и Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА). Ова иницијатива има јасан циљ да допринесе изградњи екосистема отворених података у Србији, подстиче јавне институције да отворе своје податке, промовише различите примене и користи отворених података, и стимулише њихову обраду и креативну употребу. Пројекат „Отворени подаци – отворене могућности“ партнерски спроводе Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и УНДП Србија.

Скупови података 3

Резултати континуалног мерења нивоа електричног поља на локацијама од интереса

Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).

Номенклатура медицинске опреме од националног интереса у здравственом систему Републике Србије

Номенклатура/шифарник медицинске опреме у здравственом систему Републике Србије се користи за прикупљање података о медицинској опреми која је препозната као опрема од националног интереса. Номенклатура садржи шифре и називе апарата који су сврстани у групе и подгрупе. Примена ове номенклатуре…

Медицинска опрема од националног интереса у Радиологији - годишњи пресеци

Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 , 31.12.2018 , 31.12.2019 , 31.12.2020 , 31.12.2021 и 31.12.2022. године у Радиологији. Сет података се састоји од: шифре апарата назива апарата статуса апарата разлога - због…