Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од:

 • шифре апарата
 • назива апарата
 • статуса апарата
 • разлога - због чега се апарат не користи
 • локације према статистичком региону
 • године производње
 • године набавке
 • шифре групе
 • назива групе
 • шифре подгрупе
 • назива подгрупе

Ресурси

csv

Последња измена уторак, 30. октобар 2018.

csv

Последња измена уторак, 30. октобар 2018.

csv

Последња измена уторак, 30. октобар 2018.

Дискусија

+

Започни нову дискусију