Организација

Центар за одрживе заједнице

Удружење грађана „ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“ добровољно је, невладино и непрофитно удружење чија је мисија да помогне невладиним организацијама, локалним самоуправама и другим партнерима у бризи за животну средину, да стимулише одрживи развој, међусекторску сарадњу, оснажује грађанске иницијативе и учешће грађана у јавним пословима. Мисија организације је да унапређује и научна и стручна истраживања, информисање, образовање и културу.

Пред вама су подаци о резултатима конкурса за пројектно суфинансирање медијског садржаја у Републици Србији који су организовани у периоду од 2015. до 2020. године. Предмет…
Цела апликација писана је у Р програмском језику превасходно уз помоћ библиотеке shiny. Код који можете да преузмете са следећег линка…
0
Душко Медић
admin