Резултати конкурса за пројектно суфинансирања медијских садржаја Медијски конкурси

— Јавни подаци Освежено 13. јануар 2023.

Центар за одрживе заједнице

Удружење грађана „ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“ добровољно је, невладино и непрофитно удружење чија је мисија да помогне невладиним организацијама, локалним самоуправама и другим партнерима у бризи за животну средину, да стимулише одрживи развој, међусекторску сарадњу, оснажује грађанске…

1 скуповa података
1 примера употребе

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Пред вама су подаци о резултатима конкурса за пројектно суфинансирање медијског садржаја у Републици Србији који су организовани у периоду од 2015. до 2022. године. Предмет прикупљања података били су конкурси Минстарства културе и информисања Републике Србије, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и 152 локалне самоуправе (градови и општине) Републике Србије.
Податке је прикупио Центар за одрживе заједнице у оквиру пројекта „Отвореним подацима до квалитетнијег пројектног суфинансирања медијских садржаја“ који су подржали Министарство културе и информисања Републике Србије и Мисија ОЕБС-а у Србији са циљем да се учини транспарентим процес јавних конкурса важан за медије, медијске професионалце, али и грађане Републике Србије.
Извор података била су решења о расподели средстава на конкурсима за суфинансирање јавног интереса у сфери јавног информисања, које смо прикупљали позивајући се на Закон о доступности информација од јавног значаја или претражујући портале органа власти - у случају Министарства културе и информисања и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и још неких локалних самоуправа са функционалним сајтовима. Мањи део података смо прикупили захваљујући постојећим базама конкурсног суфинансирања.

Табела коју можете да преузмете у цсв формату садржи следеће колоне:

 1. ОРГАН КОЈИ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС/ОПШТИНА – односи се на институцију која је расписала конкурс: Министарство културе и информисања, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и 152 локалне самоуправе (градови и општине). Пошто градске општине нису у обавези да расписују конкурсе за пројектно суфинансирање, наведене су само оне градске општине које су макар једном објавиле конкурс (за Београд то су Лазаревац, Младеновац и Обреновац, а за Ниш – Пантелеј, Црвени Крст и Медијана).

 2. ГОДИНА – колона која се односи на годину када је донето решење о додели средстава.

 3. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА – Ова колона бележи називе подносилаца пројеката (предузећа, агенције и друго). Подаци су проверавани на сајту апр.гов.рс. Због неуједначеног коришћења великих и малих слова у регистру АПР-а, сви подносиоци пројеката су исписани верзалом (великим словима). У неким ситуацијама подносилац пројекта представља институцију попут факултета или религијске организације која није регистрована у АПР-у. Њихов назив је, у том случају, преузиман из решења самог конкурса.

 4. МАТИЧНИ БРОЈ ПОДНОСИОЦА - Матични број је преузет са сајта АПР-а. Пошто се међу подносиоцима пројеката налазе и институције попут Факултета политичких наука или Савеза јеврејских општина Сомбора, унети су матични бројеви из регистара којима они припадају. Такође, постоји случај једног подносиоца (ПРИВРЕДНО ДРУШТВО УНИВЕРСАЛ ЦОМПАНY, ЛАЗАРЕВАЦ, ДОО) за кога на АПР-овом сајту не постоји информација о матичном број, а постоје и неки подносиоци који су регистровани на територији АП Косово и Метохија којих нема у регистру и они су заведени под шифром 11111111. Уколико су подносиоци ентитети регистровани изван граница Републике Србије, додељена им је шифра 22222222.

 5. НАЗИВ МЕДИЈА – Ова колона се односи на назив медија коме су додељена средства. Подсећамо да постоји засебан регистар медија који се води код АПР-а, и да медији немају својство правног лица, већ то има њихов оснивач (подносилац пројекта). Називи медија су такође усаглашавани са базом АПР-а. Уколико су финансирани стручни скупови, конференције или радионице и то је било јасно назначено у називу пројекта – ова колона је остављена празна. Уколико није дата информација којем медију су дата средства за производњу садржаја преузет је кључ из неких решења конкурса попут Покрајинског секретаријата и уписивана је реч “Продукција” у ову колону. У ситуацијама када је издавач медија власник само једног медија према АПР-у, а није наведен назив медија у решењу конкурса, стављан је назив тог медија из АПР-а.

 6. НАЗИВ ПРОЈЕКТА – Ова колона се попуњава уколико се називи пројеката налазе у решењима. Уколико они нису наведени, поље остаје празно. Уколико је конкурс поништен, конкурс није расписан или средства нису додељена све је подведено под ставку – средства нису додељена. У случају конкурса за АП Косово и Метохију и конкурса за информисање на српском језику ван територије Републике Србије – та информација је додата у заграду одмах после назива пројекта.

 7. ТЕМА ПРОЈЕКТА – Теме пројеката су извођене из њихових назива, тамо где су они били наведени. Идентификовали смо и класификовали осам тематских оквира: екологија и здравство, економија, информативни програм, култура и образовање, непривилеговане групе, остало, мањински садржај и спорт. Те теме прате дефиницију јавног интереса из Закона о јавном информисању и медијима. Тамо где није било назива пројекта, ова колона је остала непопуњена. Одређени број назива пројеката који не потпадају ни под једну од наведених тема заведени су под – Остало. Јасно је да ово није савршен методолошки приступ и да би јасно дефинисање тематског оквира било могуће одредити тек кроз евалуацију пројеката. Дакле, у питању је индикација тема, која по нама може да прикаже одређене трендове. Надамо се да ће резултати нашег пројекта омогућити истраживачима лакши рад на дубљим и специфичнијим анализама конкурсног суфинансирања.

 8. СРЕДСТВА У ДИНАРИМА – Ова колона представља номиналне вредности које су дате одређеном подносиоцу пројекта на основу решења за доделу средстава. Због тога што су ове вредности номиналне, не користе се за поређења по годинама и кумулативне приказе у графиконима, већ се за то користи колона СРЕДСТВА У ЕВРИМА.

 9. СРЕДСТВА У ЕВРИМА – Ова колона је обрачуната на основу средњег годишњег курса евра за сваку годину од 2015-2022. годину, а подаци су узети са сајта Народне банке Србије. Из тог разлога се ова колона користи за поређења по годинама и кумулативне вредности у графиконима и табелама. Истраживачи су свесни да би реалистичнији приказ представљало коришћење реалних вредности које би се прерачунале на основу индекса потрошачких цена, али због лакшег разумевања целокупне табеле, одлучено је да се за то ипак користи средњи курс евра.

Пример употребе ових података можете видети на следећој интернет адреси.

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Главна датотека 1

0 преузимања

projektno-sufinansiranje.xlsx

Disponible
xlsx (1.3Mo)

Pred vama su ažurirani podaci rezultata medijskih konkursa raspisivanim na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji u periodu od 2015. do 2021. godine.

Baza koja pred vama sadrži podatke iz konkursa Ministarstva kulture i informisanja, vojvođanskog Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i konkursa raspisanih na nivou lokalnih samouprava, odnosno gradova i opština. Činjenica da smo sakupili i analizirali podatke o čak 13,967 odobrenih medijskih projekata (1,669 podnosilaca) najbolje svedoči o obimu posla.

Podaci su prikupljani u okviru projekta „Otvorenim podacima do kvalitetnijeg projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja“, koju je, tokom 2020. i 2021, realizovao novosadski Centar za održive zajednice uz finasijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

U okviru realizacije ovog projekta razvili smo veb aplikaciju, koja se
nalazi na adresi https://centarzaodrzivezajednice.shinyapps.io/Projektno_sufinansiranje_medija_u_Srbiji/ a koja će vam omogućuje da na različite načine pretražujete i analizirate prikupljene podatke, ali i da ih preuzmete u funkcionalnom formatu koji vam omogućava dalji rad sa njima.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
44f6f6817153f1266affcaa8124f9648985b50c8
Креирано
11. јануар 2022.
Промењено
13. јануар 2023.
Објављено
11. јануар 2022.

Друго 1

0 преузимања

projektno-sufinansiranje.csv

Disponible
csv (3.0Mo)

Извор података била су решења о расподели средстава на конкурсима за суфинансирање јавног интереса у сфери јавног информисања, које смо прикупљали позивајући се на Закон о доступности информација од јавног значаја или претражујући портале органа власти - у случају Министарства културе и информисања и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и још неких локалних самоуправа са функционалним сајтовима. Мањи део података смо прикупили захваљујући постојећим базама конкурсног суфинансирања.

Табела коју можете да преузмете у цсв формату садржи следеће колоне:

 1. ОРГАН КОЈИ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС/ОПШТИНА – односи се на институцију која је расписала конкурс: Министарство културе и информисања, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и 152 локалне самоуправе (градови и општине). Пошто градске општине нису у обавези да расписују конкурсе за пројектно суфинансирање, наведене су само оне градске општине које су макар једном објавиле конкурс (за Београд то су Лазаревац, Младеновац и Обреновац, а за Ниш – Пантелеј, Црвени Крст и Медијана).
 2. ГОДИНА – колона која се односи на годину када је донето решење о додели средстава.
 3. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА – Ова колона бележи називе по дносилаца пројеката (предузећа, агенције и друго). Подаци су проверавани на сајту апр.гов.рс. Због неуједначеног коришћења великих и малих слова у регистру АПР-а, сви подносиоци пројеката су исписани верзалом (великим словима). У неким ситуацијама подносилац пројекта представља институцију попут факултета или религијске организације која није регистрована у АПР-у. Њихов назив је, у том случају, преузиман из решења самог конкурса.
 4. МАТИЧНИ БРОЈ ПОДНОСИОЦА- Ова колона се налази само у подацима који се могу скинути у еxцел и цсв формату. Матични број је преузет са сајта АПР-а. Пошто се међу подносиоцима пројеката налазе и институције попут Факултета политичких наука или Савеза јеврејских општина Сомбора, унети су матични бројеви из регистара којима они припадају. Такође, постоји случај једног подносиоца (ПРИВРЕДНО ДРУШТВО УНИВЕРСАЛ ЦОМПАНY, ЛАЗАРЕВАЦ, ДОО) за кога на АПР-овом сајту не постоји информација о матичном број, а постоје и неки подносиоци који су регистровани на територији АП Косово и Метохија којих нема у регистру и они су заведени под шифром 11111111. Уколико су подносиоци ентитети регистровани изван граница Републике Србије, додељена им је шифра 22222222.
 5. НАЗИВ МЕДИЈА – Ова колона се односи на назив медија коме су додељена средства. Подсећамо да постоји засебан регистар медија који се води код АПР-а, и да медији немају својство правног лица, већ то има њихов оснивач (подносилац пројекта). Називи медија су такође усаглашавани са базом АПР-а. Уколико су финансирани стручни скупови, конференције или радионице и то је било јасно назначено у називу пројекта – ова колона је остављена празна. Уколико није дата информација којем медију су дата средства за производњу садржаја преузет је кључ из неких решења конкурса попут Покрајинског секретаријата и уписивана је реч “Продукција” у ову колону. У ситуацијама када је издавач медија власник само једног медија према АПР-у, а није наведен назив медија у решењу конкурса, стављан је назив тог медија из АПР-а.
 6. НАЗИВ ПРОЈЕКТА – Ова колона се попуњава уколико се називи пројеката налазе у решењима. Уколико они нису наведени, поље остаје празно. Уколико је конкурс поништен, конкурс није расписан или средства нису додељена све је подведено под ставку – средства нису додељена. У случају конкурса за АП Косово и Метохију и конкурса за информисање на српском језику ван територије Републике Србије – та информација је додата у заграду одмах после назива пројекта.
 7. ТЕМА ПРОЈЕКТА – Теме пројеката су извођене из њихових назива, тамо где су они били наведени. Идентификовали смо и класификовали осам тематских оквира: екологија и здравство, економија, информативни програм, култура и образовање, непривилеговане групе, остало, мањински садржај и спорт. Те теме прате дефиницију јавног интереса из Закона о јавном информисању и медијима. Тамо где није било назива пројекта, ова колона је остала непопуњена. Одређени број назива пројеката који не потпадају ни под једну од наведених тема заведени су под – Остало. Јасно је да ово није савршен методолошки приступ и да би јасно дефинисање тематског оквира било могуће одредити тек кроз евалуацију пројеката. Дакле, у питању је индикација тема, која по нама може да прикаже одређене трендове. Надамо се да ће резултати нашег пројекта омогућити истраживачима лакши рад на дубљим и специфичнијим анализама конкурсног суфинансирања.
 8. СРЕДСТВА У ДИНАРИМА – Ова колона представља номиналне вредности које су дате одређеном подносиоцу пројекта на основу решења за доделу средстава. Због тога што су ове вредности номиналне, не користе се за поређења по годинама и кумулативне приказе у графиконима, већ се за то користи колона СРЕДСТВА У ЕВРИМА.
 9. СРЕДСТВА У ЕВРИМА – Ова колона је обрачуната на основу средњег годишњег курса евра за сваку годину од 2015-2019. и средњег месечног курса за август за 2020. годину, а подаци су узети са сајта Народне банке Србије. Из тог разлога се ова колона користи за поређења по годинама и кумулативне вредности у графиконима и табелама. Истраживачи су свесни да би реалистичнији приказ представљало коришћење реалних вредности које би се прерачунале на основу индекса потрошачких цена, али због лакшег разумевања целокупне табеле, одлучено је да се за то ипак користи средњи курс евра.
Тип
Друго
MIME тип
text/csv
sha1
de4cb0fb8a0f5d768b93487de05226dea90ee39d
Креирано
13. јануар 2021.
Промењено
13. јануар 2023.
Објављено
13. јануар 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 1

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.