Садржи преглед свих издатих дозвола за FM и TV радиодифузне предајнике сa подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама/каналима, датуму издавања и року важења дозволе, знаку идентификације, врсти станице/службе, локацији предајника и статусу дозволе.

Ресурси

csv

Последња измена понедељак, 26. фебруар 2018.

Дискусија

+

Започни нову дискусију