Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) је независно регулаторно тело Републике Србије. Основана је 2005. године, са задатком да ефикасно спроводи државну стратегију и политику у области електронских комуникација и поштанских услуга. РАТЕЛ треба да обезбеди спровођење процеса либерализације тржишта електронских комуникација и поштанских услуга, заштиту права корисника, управљање радио-фреквенцијама и контролу спектра као ограниченог ресурса од националног значаја, као и хармонизацију прописа са правним оквиром Европске уније.

 • Измерене брзине Интернета

  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
  Резултати мерења квалитета и брзине Интернет конекције у фиксним, мобилним и WiFi мрежама, коришћењем RATEL NetTest апликације. Ова апликација је корисницима рачунара доступна ...
 • Резултати континуалног мерења нивоа електричног поља на локацијама од интереса

  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
  Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
 • Радиодифузни спектар

  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
  Садржи преглед свих издатих дозвола за FM и TV радиодифузне предајнике сa подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама/каналима, датуму ...
 • Eвиденција коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења

  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
  Свако лица има право на коришћење радио-фреквенција које се према плану намене радиофреквенцијских опсега користе по режиму општег овлашћења, ако постоје занемариве опасности ...
 • Телефонска нумерација

  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
  Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
 • Радиофреквенцијски спектар

  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
  Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење ...
admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 28.03.2018.

Прати од 03.09.2018.