Регистар издатих енергетских дозвола и регистар енергетских дозвола које су престале да важе садржи:

  • број и датум решења о издавању енергетске дозволе;
  • податке о подносиоцу захтева коме је издата енергетска дозвола;
  • податке о врсти енергетског објекта;
  • основне техничке и друге податке о енергетском објекту;
  • податке о локацији енергетског објекта;
  • податке о инвестиционој вредности енергетског објекта;
  • рок важења издате, односно продужене енергетске дозволе.

Регистри се објављују на интернет страници министарства надлежног за послове енергетике и ажурирају се на свака три месеца, у складу са правилником (у пракси се регистар ажурира двапут месечно или чешће, како се додају нови подаци).

Ресурси

xml

Последња измена понедељак, 02. јул 2018.

xml

Последња измена понедељак, 05. март 2018.

xml

Последња измена понедељак, 02. октобар 2017.

xml

Последња измена понедељак, 13. фебруар 2017.

Дискусија

+

Започни нову дискусију