Истражна поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса ИП МИН СИР

— Јавни подаци Освежено 21. март 2022.

Министарство рударства и енергетике

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: рударство; стратегију и политику развоја рударства; израду биланса минералних сировина; геолошка истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина; израду програма истражних радова у области основних…

8 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано стање.
У Сектору за геологију и рударство, обављају се послови који се односе на:
мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, израду стратегије и развој рударства,
eксплоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, извођење, употребу и одржавање рударских објеката, постројења, уређаја и др.
геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, начин и услове извођења, израду годишњих и средњорочних програма у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма,
предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање предузећа у области рударства и геологије и других послова из области рударства и геологије;
аналитичко праћење свих активности у области геолошких истраживања и рада рударских објеката за експлоатацију минералних сировина у домену примене техничко-технолошких решења;
израду енергетског биланса који се односи на угаљ и праћење његове реализације, израду годишњег биланса минералних сировина,
одлуке и спровођење поступака за давање концесија за експлоатацију минералних сировина.

Ресурси 1

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Истражна поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса

Disponible
geojson

Директан упит на базу података Министарства који даје тренутно ажуирано стање у геојсон формату који можете сачувати у тхт или геојсон формату.

Тип
API
MIME тип
None
Креирано
17. мај 2019.
Промењено
21. март 2022.
Објављено
17. мај 2019.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.