Календар планираних јавних конкурса органа јавне управе за организације цивилног друштва у 2019. години Календар јавних конкурса

— Јавни подаци Освежено 19. април 2019.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије је служба Владе основана у циљу системског укључивања организација цивилног друштва у дијалог са Владом, који треба да се заснива на сталој, транспарентној и структурисаној комуникацији и редовној размени искустава, информација и…

2 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је израдила први, свеобухватни Календар јавних конкурса који обухвата податке о свим планираним јавним конкурсима за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије, органа јавне управе са сва три нивоа власти (републичког, покрајинског и локалног нивоа).

Правни основ за прикупљање података представља Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења и да су органи јавне управе одговорни за тачност података (Уредба), коју је Влада Републике Србије усвојила 1. марта 2018. године а која предвиђа (члан 4.) објављивање Годишњег плана јавних конкурса и календар јавних конкурса органа јавне управе за програме и пројекте удружења.

Захваљујући Уредби, предвиђена је обавеза надлежних органа да најкасније до 31. јануара сваке године на својој интернет страници објаве и доставе Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Годишњи план расписивања јавних конкурса. Подаци за Календар јавних конкурса прикупљени су од органа јавне управе на основу члана 4. Уредбе, уз напомену да су органи одговорни за њихову тачност.

Календар јавних конкурса представља значајан искорак у правцу веће транспарентности органа јавне управе у области финансирања пројеката цивилног друштва.

Ресурси 1

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Календар планираних јавних конкурса органа јавне управе за организације цивилног друштва у 2019. години

Disponible
json

Приступ подацима омогућен је преко једноставног JSON HTTP API-а. Подаци су доступни путем HTTP GET захтева са URL структуром GET konkursi.civilnodrustvo.gov.rs/api/v1/konkursi/

Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
12. април 2019.
Промењено
17. април 2019.
Објављено
25. фебруар 2019.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.