Апликација даје свеобухватни приказ распореда мамографске опреме на територији Републике Србије, као и визуални приказ свих података од значаја за утврђивање структурних демографских промена код популације жена од 40 до 59 година. Пројекат је развијен у оквиру Изазова отворених података који су организовали Програм Уједињених нација за развој и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу. Програмско решење је у потпуности реализовано коришћењем open-source програмског језика R, а сама апликација је креирана помоћу библиотеке Shiny.

Апликативно решење даје могућност прегледа тренутног распореда мамографа на територији Републике Србије, по статистичким регионима и управним окрузима. Приказани су подаци о типу уређаја, као и тренутном статусу. Приказ социо-демографских података је омогућен кроз вишеструке категорије - становништво, брачни статус, образовање, економска активност и пројекције становништва. Визуализација ових података је такође омогућена на нивоу статистичких региона и управних округа. У апликацији је дата могућност креирања извештаја о потребном броју уређаја на нивоу статистичких региона, а на основу параметара које је могуће подешавати. Пројекције потребног броја мамографа се ослањају на пројекцију броја становника чију је варијанту могуће изабрати, и тежинске факторе креиране на основу анализе социо-економских показатеља на нивоу статистичких региона.


 • Медицинска опрема од националног интереса у Радиологији - годишњи пресеци
  Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
  Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији.Сет података се састоји од: шифре…
  Сазнај више
 • Попис становништва, домаћинстава и станова
  Републички завод за статистику
  Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.