Буџет града Кикинде а за 2024. годину

— Јавни подаци Освежено 20. март 2024.

Град Кикинда

Градска управа обавља следеће послове и задатке: • припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Града и градоначелник, • извршава одлуке и друге акте Скупштине Града и градоначелника, • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и…

15 скуповa података

Информације

Темпоралност

Интеграција

Пермалинк

Опис

Овај сет података садржи два ресурса:

Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив економске класификације, средства из буџета, средства из сопствених извора и средства из додатних извора. Приказани подаци су у динарима.

Буџетске приходе - у коме су исказани приходи и примања и то по класама, називу класе, категорији, називу категорије, групи, називу групе, економској класи, називу економске класе, средства из буџета, средства из сопствених извора и средства из додатних извора. Приказани подаци су у динарима.

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

kikinda-planirani-rashodi-2024.xlsx

Disponible
xlsx (46.9Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
073fb37cd5093fd0bb992a8bbe2d59ed11ee4920
Креирано
20. март 2024.
Промењено
20. март 2024.
Објављено
20. март 2024.
0 преузимања

kikinda-planirani-prihodi-2024.xlsx

Disponible
xlsx (16.6Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
ea6c2220434d37de21f395532cfd3f34449c50dc
Креирано
20. март 2024.
Промењено
20. март 2024.
Објављено
20. март 2024.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.