Архивирано

1.5.3 (11.b.1, 13.1.2) Број земаља које усвајају и примењују националне стратегије смањења ризика од катастрофа у складу са Сендаи оквиром за смањење ризика од катастрофа 2015-2030. године

Освежено 10. мај 2022.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

3 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Овај индикатор мери број замаља које усвајају и спроводе националне стратегије за смањење ризика од катастрофа и оцену усвајања и примене националних стратегија. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-05-03.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

1.5.3 (11.b.1, 13.1.2) Број земаља које усвајају и примењују националне стратегије смањења ризика од катастрофа у складу са Сендаи оквиром за смањење ризика од катастрофа 2015-2030. године

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
29. јануар 2021.
Промењено
10. мај 2022.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

1.5.3 (11.b.1, 13.1.2) Број земаља које усвајају и примењују националне стратегије смањења ризика од катастрофа у складу са Сендаи оквиром за смањење ризика од катастрофа 2015-2030. године

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
29. јануар 2021.
Промењено
10. мај 2022.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.