Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Опис

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030 пружа основу за визију развоја као одрживог просперитета заснованог на социјалном укључивању и једнакости, уз истовремено очување наше планете.

Један од темељних принципа на коме почива овај стратешки оквир је да се нико не изостави из развојних процеса и развојних достигнућа. Праћење напретка у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) важан је аспект имплементације Агенде за одрживи развој до 2030. Важну улогу у праћењу достигнућа у вези са ЦОР има Републички завод за статистику (РЗС), који је поставио платформу на којој корисници могу пратити доступне индикаторе за праћење ЦОР Републике Србије.

Скупови података3

Чланови2

Андреја Глушчевић

Администратор

Марјана Радосављевић

Администратор

Технички детаљи

ID
607f2f557de2727639e12063
Датум креирања
20. април 2021.
Датум промене
21. јул 2024.

Акције