Организација

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030 пружа основу за визију развоја као одрживог просперитета заснованог на социјалном укључивању и једнакости, уз истовремено очување наше планете.

Један од темељних принципа на коме почива овај стратешки оквир је да се нико не изостави из развојних процеса и развојних достигнућа. Праћење напретка у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) важан је аспект имплементације Агенде за одрживи развој до 2030. Важну улогу у праћењу достигнућа у вези са ЦОР има Републички завод за статистику (РЗС), који је поставио платформу на којој корисници могу пратити доступне индикаторе за праћење ЦОР Републике Србије.

ЦОР

Стопа ризика од сиромаштва представља проценат лица чији је еквивалентни расположиви приход мањи од релативне линије сиромаштва. Ова стопа не показује колико лица је стварно…
Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује проценат лица који су у ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћена, или живе у домаћинствима веома…
Проценат чланова домаћинстава који користе побољшане изворе воде за пиће било у стану/кући/дворишту/на плацу, било на месту са ког се вода може донети за највише 30 минута…
Проценат чланова домаћинстава који користе побољшане изворе воде за пиће било у стану/кући/дворишту/на плацу, било на месту са ког се вода може донети за највише 30 минута…
Проценат чланова домаћинстава који користе побољшане санитарне просторије које се не деле са другим домаћинствима. У побољшане санитарне просторије спада: водокотлић/испирање…
Проценат чланова домаћинстава који користе побољшане санитарне просторије које се не деле са другим домаћинствима. У побољшане санитарне просторије спада: водокотлић/испирање…
Проценат чланова домаћинстава који користе побољшане санитарне просторије које се не деле са другим домаћинствима. У побољшане санитарне просторије спада: водокотлић/испирање…
Овај индикатор мери број смртних случајева, несталих лица и лица директно погођених катастрофама на 100000 становника.…
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…
0
Марјана Радосављевић
admin