Како су тренутно на располагању отворени подаци о линијама и планираном реду вожње у јавном превозу, њихово укрштање са реалним и у реалном времену доступним подацима омогућava велики потенцијал за подизање квалитета услуге јавног превоза.
Како сва возила под управом ЈТП (Сектор јавног транспорта путника) Крагујевац имају уграђене ГПС локаторе/бројаче уласка и изласка путника, укрштањем тих података са планираним подацима добијаju се сва временска одступања и број путника у возилима у реланом времену и on-line.
Приказано апликативно решење (под радним називом ГАС за Све Нас) омогућава:

I. On-line (у реалном времену) увид у параметре од значаја за кориснике услуга јавног превоза грађане (планирано време доласка возила, очекивано време доласка, број путника у возилу)
a) Пример: Сваки корисник уносом шифре стајалишта у мобилну апликацију добија скуп информација (Линија/Очекивано време/Број путника у возилу) (Пример једне шифре стајалишта - Број стајалишта: 13)

II. Прикупљање података о задовољству crowdsourcing-ом од стране корисника јавног транспорта
b) Пример: При сваком упиту (под а) корисник превоза може да попуни анкету од највише три понуђене опције (на пример, Возило: Касни, Мало касни, На време; Возило: Пуно, Има места, Празно; Возило: Чисто, Прихватљиво, Прљаво и слично)

III. Преглед, праћење трендова, алармирање и анализу свих историјских података (I и II) од стране ГАС-а и локалне самоуправе на основу којих би се реализовала побољшања, корективне и превентивне мере у пословним процесима јавног превоза.
Бенефити обрађених података из система за аутоматско бројање путника су следећи: Оптимизација возног парка, Оптимално планирање реда вожње, Побољшање квалитета услуге, смањење трошкова, преглед коришћења капацитета возила, израда различитих анализа која ће допринети побољшању квалитета услуге, контрола успешности наплате (у пресеку са е-тикетингом), преглед оптерећења по стајалиштима и др.


  • Град Крагујевац - јавни транспорт путника (ГКЈТП)
    Agencija DVAS
    Подаци о а) стајалиштима, линијама и трасама јавног транспорта путника; б) Подаци о протоку путника по стајалиштима (ушли, изашли, укупно) а) Овај скуп података садржи целокупни…
    Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.