Град Крагујевац - јавни транспорт путника ГКЈТП

— Јавни подаци Освежено 29. јул 2020.

Agencija DVAS

Agencija za развој софтверских решења и софтверску подршку у области система квалитета

1 скуповa података
2 примера употребе

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Подаци о а) стајалиштима, линијама и трасама јавног транспорта путника; б) Подаци о протоку путника по стајалиштима (ушли, изашли, укупно)

а) Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском стајалишту на предметној линији. Уз то, овај скуп ближе одређује координате географске дужине и географске ширине сваког аутобуског стајалишта на конкретној линији јавног превоза, пре чему ближе описује и улицу и број у коме се свако од стајалишта у систему јавног аутобуског превоза и налази. Предметним сетом се ближе описује да ли је конкретна линија градског превоза двосмерна или кружна. Врло важан садржај предметног скупа јесу и информације да ли су аутобуска стајалишта на линијама наткривена или не, као и да ли аутобуска стајалишта имају обезбеђен приступ особама са инвалидитетом. Коначно, ради индивидуализације, скуп података даје преглед имена аутобуских стајалишта, као ближе одредиште за само стајалиште по одређеном топониму. Предметни сет података је отворила ЈКП Шумадија, Сектор јавног транспорта путника, Крагујевац. Овај сет садржи следеће атрибуте: линија, смер, редослед, шифра, ГПС координате, наткривено стајалиште, приступ за особе са инвалидитетом, назив стајалишта.

б) Овај скуп података садржи преглед протока путника свих аутобуских стајалишта у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском стајалишту на предметној линији. Уз то, овај скуп ближе одређује координате географске дужине и географске ширине сваког аутобуског стајалишта на конкретној линији јавног превоза, при чему ближе описује и назив стајалишта у систему јавног аутобуског превоза. и коначно, ради индивидуализације, скуп података даје преглед имена аутобуских стајалишта, као ближе одредиште за само стајалиште по одређеном топониму. Предметни сет података је отворила ЈКП Шумадија, Сектор јавног транспорта путника, Крагујевац. Овај сет садржи следеће атрибуте: Mesec, Број станице, Назив станице, Lat, Lon, Улаз путника, Излаз путника, Сума.

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Проток путника по стајалиштима

Disponible
xlsx (488.3Ko)

Овај скуп података садржи преглед протока путника свих аутобуских стајалишта у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском стајалишту на предметној линији. Уз то, овај скуп ближе одређује координате географске дужине и географске ширине сваког аутобуског стајалишта на конкретној линији јавног превоза, при чему ближе описује и назив стајалишта у систему јавног аутобуског превоза. и коначно, ради индивидуализације, скуп података даје преглед имена аутобуских стајалишта, као ближе одредиште за само стајалиште по одређеном топониму. Предметни сет података је отворила "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац. Овај сет садржи следеће атрибуте: Mesec, Број станице, Назив станице, Lat, Lon, Улаз путника, Излаз путника, Сума.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
29. јул 2020.
Промењено
29. јул 2020.
Објављено
29. јул 2020.
0 преузимања

Линије, Стајалишта, Трасе

Disponible
xlsx (195.3Ko)

Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском стајалишту на предметној линији. Уз то, овај скуп ближе одређује координате географске дужине и географске ширине сваког аутобуског стајалишта на конкретној линији јавног превоза, пре чему ближе описује и улицу и број у коме се свако од стајалишта у систему јавног аутобуског превоза и налази. Предметним сетом се ближе описује да ли је конкретна линија градског превоза двосмерна или кружна. Врло важан садржај предметног скупа јесу и информације да ли су аутобуска стајалишта на линијама наткривена или не, као и да ли аутобуска стајалишта имају обезбеђен приступ особама са инвалидитетом. Коначно, ради индивидуализације, скуп података даје преглед имена аутобуских стајалишта, као ближе одредиште за само стајалиште по одређеном топониму. Предметни сет података је отворила "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац. Овај сет садржи следеће атрибуте: линија, смер, редослед, шифра, ГПС координате, наткривено стајалиште, приступ за особе са инвалидитетом, назив стајалишта.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
29. јул 2020.
Промењено
29. јул 2020.
Објављено
29. јул 2020.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 2

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.