Interaktivna Mapa pristupačnosti

Објављено 22. август 2020.

Udruženje za reviziju pristupačnosti

Srbija je zemlja koja se suočava sa veoma kompleksnom društveno ekonomskom situacijom (tranzicijom), koja znatno utiče na kvalitet života osoba koje imaju ograničene sposobnosti u mobilnosti ili senzornom doživljaju. Ovo je prevashodno uočljivo kod osoba sa različitim oblicima invaliditeta, ali i…

1 скуповa података
1 примера употребе

Информације

Публикација

Интеграција

Пермалинк

Опис

Укључивање организација цивилног друштва и грађана и грађанки у процес доношења одлука о томе који ће елемент приступачности и на ком месту бити постављен представља основни предуслов за избор елемента који ће у пуном потенцијалу остваривати своју сврху. Препорука је да том приликом треба примењивати процедуре које су наведене у документу Европски стандард – Дизајн за све (EN 17161).

Коришћени скупови података 3

Дискусија између организације и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.