Google Transit Ужице

Објављено 11. децембар 2019.

Град Ужице

Градска управа града Ужица (Град Ужице) врши надлежности утврђене Уставом и законом, као и друге надлежности и послове државне управе који су му законом поверени. Град, преко својих органа, у складу с Уставом и законом: 1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и…

5 скуповa података
1 примера употребе

Информације

Публикација

  • autobus
  • autobuski-prevoz
  • gtfs
  • saobracaj
  • saobratshaj
  • transport

Интеграција

Пермалинк

Опис

Google Transit омогућава једноставније сналажење и планирање путовања потенцијалним путницима, корисницима јавног градског превоза у Граду Ужице.

Функционише тако што је потребно да корисник унесе почетно и крајње одредиште, која не морају да буду на траси линија јавног превоза, а Google Maps апликација ће предложити оптималну трасу са детаљним упутствима како реализовати путовање јавним превозом (како стићи до стајалишта, за колико стиже возило јавног превоза, колико стајалишта путник треба да се вози, на ком стајалишту да сиђе и како да дође до одредишта, као и колико је планирано време путовања).

Коришћени скупови података 1

Дискусија између организације и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.