Google Transit омогућава једноставније сналажење и планирање путовања потенцијалним путницима, корисницима јавног градског превоза у Граду Ужице.

Функционише тако што је потребно да корисник унесе почетно и крајње одредиште, која не морају да буду на траси линија јавног превоза, а Google Maps апликација ће предложити оптималну трасу са детаљним упутствима како реализовати путовање јавним превозом (како стићи до стајалишта, за колико стиже возило јавног превоза, колико стајалишта путник треба да се вози, на ком стајалишту да сиђе и како да дође до одредишта, као и колико је планирано време путовања).


  • GTFS Ужице
    Градска управа града Ужице
    Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ужице у GTFS формату.
    Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.