Објављено 14. мај 2019.

Како направити добар csv фајл?

Све објаве

Csv фајл може бити написан у обичном Текст документу (енгл. Text Document) у неком од едитора као што је Notepad. Користећи Notepad Текст документ је потребно сачувати избором опције File затим, Save As и избором опције UTF-8 из падајућег менија под називом Encoding. Такође, потребно је унети назив фајла на следећи начин naziv.csv . Када сте одабрали дугме Save успешно је завршено креирање csv фајла.
Приликом писања csv фајла потребно је придржавати се неколико једноставних правила:

  • Први ред представља заглавље које садржи називе колона.
  • Остали редови су редови са конкретним вредностима за дате колоне у првом реду.
  • Називи колона и поља се одвајају зарезом („ , “).
  • Ако је поље празно такође се одваја зарезом.
  • Сваки ред мора имати исти број поља (вредности одвојених зарезом) као и број колона у првом реду.
  • Сваки ред из табеле се пише у новом реду и у csv фајлу.
  • Не сме постојати празан ред без вредности.
  • Ако поље садржи зарез онда цела вредност поља мора бити написана под наводницима као што је представљено на примеру који следи. Само та вредност се пише под наводницима, све остале су без наводника. Такође уколико наводници треба да буде видљиви и у табели онда се користе дупли наводници (нпр. У csv фајлу би писало “роман “На Дрини ћуприја”” -> у табели ће бити написано: роман “На Дрини ћуприја”)

Наведена правила представљена су на примеру следеће табеле.

Приказану табелу треба на следећи начин написати у csv формату.

Идентификациони броj,Име,Презиме,Број телефона, Адреса
111,Јована,Јовановић,2222222, “Београд, Немањина 5”
112,Петар,Петровић,,Кнеза Милоша 1