Објављено 18. децембар 2018.

Истражите друге портале отворених података

Све објаве

Европски портали отворених података

Поред Србије, многе друге европске земље имају своје Портале отворених података на којима организације активно објављују отворене податке у машински читљивим форматима.

Најпре, треба поменути европски портал отворених података који на једном месту окупља све скупове податка са скоро свих портала отворених података европских земаља. Европски портал отворених података се путем АПИ-ја (Application Programming Interface) повезује са другим порталима који имају отворене АПИ-је и аутоматским механизмом преузима све скупове података заједно са свим њиховим метаподацима. Истовремено сви скупови податка су постављени на европски портал заједно са линковима за преузимање ресурса. Претраживањем каталога европског портала могуће је једноставно претраживати скупове података из одређене земље тј. са одређеног портала отворених података. Такође, уколико држава поседује више различитих портала они се сви могу наћи на овом порталу. Тренутно се на европском порталу налазе отворени подаци са портала из 35 европских држава. Наш Портал је такође помоћу АПИ-ја повезан са европски порталом.

На приложеној слици се могу видети скупови података српског портала отворених података који су објављени на следећој страници.

Државе из окружења које имају свој портал отворених података на коме организације објављују отворене податке су: Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Мађарска, Бугарска, Румунија.

Портал отворених података Хрватске садржи преко 500 објављених сетова података.

Портал отворених података Црне Горе је један од најновијих и тренутно садржи 38 скупова података.

Портал отворених података Босне и Херцеговине садржи око 300 скупова података од чега се највећи број налази у csv или pdf формату.

Портал отворених података Мађарске садржи 57 скупова података.

Портал отворених података Бугарске садржи скоро 8000 скупова података.

Портал отворених података Румуније садржи око 1400 скупова података.

Неки од веома активних портала отворених података су портали Уједињеног Краљевства (скоро 50 000 скупова података), Француске (око 37 000 скупова података), чешки национални (око 165 500 скупова података), чешки гео портал (око 205 000 скупова података), немачки национални (око 21 000 скупова података) и немачки гео портал (око 143 000 скупова података).

Неке од појединачних институција Републике Србије су такође развиле портале отворених података за своје специфичне потребе. Неки од њих су: отворени подаци Републичког завода за статистику, портал ГеоСрбија са каталогом метаподатака геопросторних скупова података, портал отворених података Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, портал Агенције за заштиту животне средине, портал Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Подаци са ових портала се налазе и на националном порталу (data.gov.rs) као јединственој адреси на којој треба да буду објављени сви отворени подаци Србије.

Треба поменути и портал отворених података Европске Уније где можете пронаћи различите скупове података Европске комисије и других институција и агенција Европске уније.