Организација

Општина Рашка

Локална самоуправа

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи следеће атрибуте:WKTID_KATEGORIJE_PUTAKATEGORIJA_PUTALENGTHOZNAKA_PUTA ID Value1 Opštinski put2 Državni put3 Nekategorisani put
Овај сет података садржи следеће…
Овај сет података садржи следеће атрибуте: WKTexport_sqlite_idFIDLENGTHLINKNAZIVNAZIV_CIROPISTIP_TUR_SADRZAJATITLE_LINKA ID Value Short Value1 Prirodni rezervati Природни…
Овај сет података садржи следеће атрибуте:WKTexport_sqlite_idFIDLINKNAZIVNAZIV_CIROPISORIENTATIONQUALITYTIP_TUR_SADRZAJATITLE_LINKA ID Value Short Value1 Prirodni rezervati…
Овај датасет садржи податке о одлукама и решењима конкурса за пројекте и програме из следећих области: Људска права и грађанско друштво (укључује и вере и…
0
Дарко Радоњић
admin
0
Tijana Pajevic Djordjevic
editor