Општина Горњи Милановац

Опис

Општина Горњи Милановац припада моравичком управном округу који је основан 1992. године, а који поред наше, чине и локалне самоуправе града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Општина Горњи Милановац, преко својих органа доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од општинског значаја.

Органи општине су:

  • Председник општине
  • Општинска управа
  • Општинско веће
  • Скупштина општине

Поред ових органа, општина Горњи Милановац има организовано своје правобранилаштво и омбудсмана.

Скупови података9

Чланови2

Filip Drinjaković

Администратор

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
602f69fe7de2721f8dc72d12
Датум креирања
19. фебруар 2021.
Датум промене
18. јун 2021.

Акције