Организација

Општина Горњи Милановац

Општина Горњи Милановац припада моравичком управном округу који је основан 1992. године, а који поред наше, чине и локалне самоуправе града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Општина Горњи Милановац, преко својих органа доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од општинског значаја.

Органи општине су:

  • Председник општине
  • Општинска управа
  • Општинско веће
  • Скупштина општине

Поред ових органа, општина Горњи Милановац има организовано своје правобранилаштво и омбудсмана.

Буџет општине Горњи Милановац за 2021. годинуОвај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри…
0
Filip Drinjaković
admin