Организација

Општина Горњи Милановац

овде унесите опис слике

Општина Горњи Милановац припада моравичком управном округу који је основан 1992. године, а који поред наше, чине и локалне самоуправе града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Општина Горњи Милановац, преко својих органа доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од општинског значаја.

Органи општине су:

  • Председник општине
  • Општинска управа
  • Општинско веће
  • Скупштина општине

Поред ових органа, општина Горњи Милановац има организовано своје правобранилаштво и омбудсмана.

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени…
Овај сет података садржи један ресурс са следећим атрибутима: област од јавног интересаназив удружењаматични бројброј наменског рачунаброј одлукегодинаизнос у динарима
Канцеларија за заштиту животне средине општинске управе општине Горњи Милановац води Локални катастар нелегалних одлагалишта отпада- ''дивљих депонија''.Катастар се ажурира сваке…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који се реализују, а који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и…
Овај сет података садржи ресурсе са информацијама о финансирању - суфинансирању годишњих и посебних програма у области спорта на територији јединице локалне самоуправе Ресурси…
Овај датасет садржи податке о одлукама и решењима конкурса за пројекте и програме из следећих области:Људска права и грађанско друштво (укључује и вере и…
0
Filip Drinjaković
admin
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…