Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Опис

  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја надлежно је за планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда.

  • Министарство брине о образовању надарених ученика и студената, али и о инклузивном образовању. Кроз мрежу допунских школа стара се о допунском образовању деце наших држављана у иностранству.

  • Такође, Министарство обавља стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду, врши организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети.

  • Министарство учествује у изградњи, опремању и одржавању предшколских уставнова, школа, ученичких и студентских домова и ствара услове за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају

  • из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи.

  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља и послове који се односе на систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја.

  • Предлаже и реализује јавне политике научног и технолошког развоја, утврђује и реализује програме научних, технолошких и развојних истраживања и подстиче усавршавање кадрова за научноистраживачки рад.

  • Министарство предлаже и реализује иновациону политику, као и јавну политику и програме у области вештачке интелигенције.

  • Министарство ради на унапређивању и на развоју иновационог система и научно-технолошке инфраструктуре у Републици Србији.

Портал отворених података

Скупови података29

Чланови4

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Stefan Dragićević

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
58590b7ecbe3c816ac018e68
Датум креирања
20. децембар 2016.
Датум промене
18. август 2023.

Акције