Организација

Град Пожаревац

Градска управа града Пожаревца
Дринска 2, 12000 Пожаревац, Србија

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
У овом сету података налазе се ресурси који садрже геореференциране податке о значајним локацијама на територији града Пожаревца. Ресурси:-верске установе-угоститељски…
У овом сету података налазе се ресурси који садрже геореференциране податке о инвестиционим локацијама на територији града Пожаревца.
Овај сет података садржи ресурсе са информацијама о финансирању - суфинансирању годишњих и посебних програма у области спорта на територији јединице локалне самоуправе Ресурси…
Овај датасет садржи податке о одлукама и решењима конкурса за пројекте и програме из следећих области: Људска права и грађанско друштво (укључује и вере и…
0
Boris Cvetković
admin