Зоне утврђивања пореза на имовину града Крагујевца ГУ Крагујевац

— Јавни подаци Освежено 02. фебруар 2022.

Град Крагујевац

Градска управа града Крагујевца, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности града Kрагујевца и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градска управа може да се образује као јединствен орган који врши изворне послове…

24 скуповa података
1 примера употребе

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

На територији града Крагујевца, одређено је шест зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града Крагујевца,односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: Екстра зона, I зона, II зона, III зона, IV зона и V зона, с тим да је Екстра зона утврђена за најопремљенију зону.

Опис и територија зона утврђени су Одлуком о одређивању зона на територији града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 46/12).

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

kragujevac-zoneoporezivanjapom2-2022god-poli.geojson

Disponible
geojson (1.4Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/octet-stream
sha1
a20ce80758c999ac9676187c8d2d245e007fac01
Креирано
01. фебруар 2022.
Промењено
02. фебруар 2022.
Објављено
01. фебруар 2022.
0 преузимања

kragujevac-zoneoporezivanjapom2-2022god-poli.csv

Disponible
csv (1.0Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
70b82a06ac4c73cef418ffea9a7a8c1d8deec16d
Креирано
01. фебруар 2022.
Промењено
02. фебруар 2022.
Објављено
01. фебруар 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.