Архивирано

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености1.2.2 Удео мушкараца, жена и деце свих узраста који живе у било ком облику сиромаштва, према националним дефиницијама

Освежено 13. новембар 2022.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује проценат лица који су у ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћена, или живе у домаћинствима веома ниског интензитета рада. Лица у ризику од сиромаштва су она лица чији је еквивалентни приход испод прага ризика од сиромаштва (релативне линије сиромаштва). Изразито материјално ускраћена лица су она лица која живе у домаћинствима која не могу да приуште најмање четири од девет ставки материјалне ускраћености. Веома низак интензитет рада односи се на лица која живе у домаћинствима у којима су радно способни чланови радили највише 20% од укупног броја месеци у којима су могли радити током референтног периода. Еквивалентни приход је укупни расположиви приход домаћинства равномерно расподељен међу члановима домаћинства према модификованој скали еквиваленције OECD (Организација за економску сарадњу и развој). Према овој скали, први одрасли члан домаћинства добија вредност 1, остали одрасли чланови стари 14 и више година вредност 0,5 и деца испод 14 година вредност 0,3. Приход домаћинства не укључује приход у натури. Праг ризика од сиромаштва (релативна линија сиромаштва) представља 60% медијане националног еквивалентног прихода и изражава се у динарима. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-02-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености1.2.2 Удео мушкараца, жена и деце свих узраста који живе у било ком облику сиромаштва, према националним дефиницијама

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. август 2018.
Промењено
13. новембар 2022.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености1.2.2 Удео мушкараца, жена и деце свих узраста који живе у било ком облику сиромаштва, према националним дефиницијама

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
23. август 2018.
Промењено
13. новембар 2022.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.