Списак садржи врсту категорије и назив објекта, податке о власнику, адресу, као и број важећег Решења о категоризацији.

Дискусија

+

Започни нову дискусију