Резултати пројекта „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење” - BEWARE (BEyond landslide aWAREness) који укључују локалитет, координате, опис процеса и терена, угроженост објеката и људи за 25 општина у Србији.

Ресурси

zip

Последња измена понедељак, 13. фебруар 2017.

Дискусија

+

Започни нову дискусију