Планиране и постојеће грађевинске зоне - Просторни план - ПП ГУ Краљево

— Јавни подаци Освежено 10. фебруар 2022.

Град Краљево

Унутрашње организационе јединице Градске управе Града Краљева су: Одељење за послове органа Града Одељење за општу управу Одељење за друштвене делатности Одељење за привреду и финансије Одељење за управљање имовином Одељење за информационе технологије Одељење за урбанизам, грађевинарство и…

45 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Просторни план представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.).
Носилац израде Просторног плана је, на основу одлуке и поверених послова од стране Скупштине града Краљева, Дирекција за планирање и изградњу „Краљево” из Краљева.

Овај сет података садржи просторне податке о планираним и постојећим грађевинским зонама на територији града Краљева.

Ресурси 4

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

kraljevo-gradjevinskezone-poli.geojson

Disponible
geojson (675.7Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/octet-stream
sha1
c62ef9925728894df03dc443198c570ac354dad9
Креирано
10. фебруар 2022.
Промењено
10. фебруар 2022.
Објављено
10. фебруар 2022.
0 преузимања

kraljevo-gradjevinskezone-poli.csv

Disponible
csv (505.2Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
8ed739b4d838c219f9f26771da48af67995122b5
Креирано
10. фебруар 2022.
Промењено
10. фебруар 2022.
Објављено
10. фебруар 2022.
0 преузимања

kraljevo-gradjevinskezoneplanirano-poli.geojson

Disponible
geojson (2.0Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/octet-stream
sha1
fdcb0af172732d0b257d6c343f63103a46563098
Креирано
10. фебруар 2022.
Промењено
10. фебруар 2022.
Објављено
10. фебруар 2022.
0 преузимања

kraljevo-gradjevinskezoneplanirano-poli.csv

Disponible
csv (1.5Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
b8ef4dc56b9b11a7c845006793355df050a511ca
Креирано
10. фебруар 2022.
Промењено
10. фебруар 2022.
Објављено
10. фебруар 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.