Подаци о основним и средњим матичним школама су експортовани у шејпфајл формат из базе Географског информационог система града Шапца. Шејпфајл је широко распрострањен и популаран формат за размену векторских података о простору. Уз просторну дистрибуцију школских објеката доступни су и елементарни подаци о површини објеката, броју наставног особља и запослених. Доступни су и контакт подаци.

Ресурси

Дискусија

format?`

Дискусија почела 22.03.2018. са 1 порука

+

Започни нову дискусију