Хипсометрија Града Краљева - Просторни план - ПП ГУ Краљево

— Јавни подаци Освежено 10. фебруар 2022.

Град Краљево

Унутрашње организационе јединице Градске управе Града Краљева су: Одељење за послове органа Града Одељење за општу управу Одељење за друштвене делатности Одељење за привреду и финансије Одељење за управљање имовином Одељење за информационе технологије Одељење за урбанизам, грађевинарство и…

45 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Висинска структура рељефа – Од укупне површине Града Краљева на терене који су нижи од 300m отпада 24.8% (Карта Хипсометрија Града Краљева). На терене чија висина не прелази 500m отпада 45% територија Града. Висинска структура рељефа указује и на постојање одређених туристичких потенцијала јер око 8% територије има висину преко 1.000m. Просечна висина територије Града је око 630m. Постојећа висинска структура рељефа и размештај становништва у оквиру појединих висинских зона, указују на „урбану” ограниченост територије Краљева. Од укупног броја становника 75% је концентрисано на око 25% територије, чија висина не прелази висину од 300m. Ако се овоме дода и око 15% становника на теренима до 500m апсолутне висине, проистиче да до 500m апсолутне висине живи 90%, а изнад 500m само 10% становника.

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

kraljevo-hipsometrija-poli.geojson

Disponible
geojson (7.7Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/octet-stream
sha1
ca41ebb4fd25841ecc69bf04e2f5b2caed305d51
Креирано
10. фебруар 2022.
Промењено
10. фебруар 2022.
Објављено
10. фебруар 2022.
0 преузимања

kraljevo-hipsometrija-poli.csv

Disponible
csv (5.9Mo)
Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
sha1
d019961e316ecf37b99c13caec274b8d9bcab334
Креирано
10. фебруар 2022.
Промењено
10. фебруар 2022.
Објављено
10. фебруар 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.