Каталог органа јавне власти (у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја)

— Јавни подаци

Овај скуп података долази са спољњег портала. Види оригинали извор.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности надлежан је и овлашћен за: По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да: прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава јавност и Народну скупштину о томе; даје иницијативу за…

16 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Каталог садржи податке о свим органима власти који су дужни да поступају по захтеву за приступ информацијама, односно спроводе Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У категорију органе јавне власти, у смислу чл. 3. Закона, спадају: 1) државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, (државни орган у ширем смислу); 2) правна лица која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од државних органа из тачке 1).

Ресурси 1

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Каталог органа јавне власти (у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја)

Disponible
csv

Каталог садржи податке о свим органима власти који су дужни да поступају по захтеву за приступ информацијама, односно спроводе Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У категорију органе јавне власти, у смислу чл. 3. Закона, спадају: 1) државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, (државни орган у ширем смислу); 2) правна лица која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од државних органа из тачке 1).

Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
Креирано
20. мај 2019.
Промењено
01. март 2024.
Објављено
20. мај 2019.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.