Геологија Србије 1:500.000, пројекат Једна Геологија (OneGeology) (1:1М), Геолошки Завод Србије. Кориговано и приређено од стране ГеолИСС тима, РГФ Универзитета у Београду и Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике (јул 2016). Доступни формати: XML и JSON.

Ресурси

zip

Последња измена понедељак, 13. фебруар 2017.

Дискусија

+

Започни нову дискусију