Буџет општине Прибој за 2019

— Лиценца није специфицирана Освежено 28. јун 2019.

Општина Прибој

Општина Прибој је у југозападној Србији, у шумовитој области Старог Влаха, у долини реке Лим . Општина Прибој смештена је на тромеђи Србије, Црне Горе и Републике Српске (БИХ). Прибој се граничи са општинама Чајетина, Нова Варош, Пријепоље, Пљевља, Чајниче и Рудо. Кроз Прибој пролазе врло важни…

13 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Овај сет је објавила Општинска управа општине Прибој и садржи шест фајлова:

  • Издаци за капиталне расходе 2019
  • План прихода Прибој
  • План расхода по функционалним класификацијама 2019
  • План расхода по програмима 2019
  • Програмска класификација расхода 2019
  • Упоредни планови - расходи и издаци
    Сваки подсет посебно је описан.

Ресурси 6

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

uporedni-planovi-rashodi-i-izdaci.xlsx

Disponible
xlsx (16.5Ko)

Овај скуп података садржи детаљан преглед планираних расхода и издатака општине Прибој за фискалну 2019. годину. Предметни сет података је отворила Општинска управа Општине Прибој. Овај скуп садржи следеће атрибуте: упоредни_преглед_расхода_и_издатака, план, структура_у_процентима.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
44788390365f722d7b23d3317dee72dac30f1017
Креирано
25. јун 2019.
Промењено
28. јун 2019.
Објављено
25. јун 2019.
0 преузимања

programska-klasifikacija-rashoda-2019.xlsx

Disponible
xlsx (19.9Ko)

Овај скуп података садржи детаљан преглед планиране употребе буџетских средстава општине Прибој по програмским областима и конкретним наменама за фискалну 2019. годину. Предметни сет података је отворила Општинска управа Општине Прибој. Овај скуп садржи следеће атрибуте: програмска_област, програм, средства_из_буџета, средства_из_сопствених_извора, средства_из_осталих_извора, укупно.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
288006e0e5bfdf58e0d79260625c412e819a77a2
Креирано
25. јун 2019.
Промењено
28. јун 2019.
Објављено
25. јун 2019.
0 преузимања

plan-rashoda-po-programima-2019.xlsx

Disponible
xlsx (13.7Ko)

Овај скуп података садржи преглед плана употребе буџетских средстава општине Прибој по програмским областима за фискалну 2019. годину. Предметни сет података је отворила Општинска управа Општине Прибој. Овај скуп садржи следеће атрибуте: редни_број, назив_програма и износ.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
b79b48dfffa61bda7d4c3e0bf18f4d0056c3fc98
Креирано
25. јун 2019.
Промењено
28. јун 2019.
Објављено
25. јун 2019.
0 преузимања

plan-rashoda-po-funkcionalnim-klasifikacijama-2019.xlsx

Disponible
xlsx (17.0Ko)

Овај скуп података садржи преглед планираних расхода за буџетско финансирање на територији општине Прибој у фискалној 2019. години према функционалној класификацији, односно према томе шта се буџетским новцем финансира. Предметни сет података је отворила Општинска управа Општине Прибој. Овај скуп садржи следеће атрибуте: раздео, план, средства_из_буџета, средства_из_сопствених_извора, средства_из_осталих_извора, укупно.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
3b772df5320449f9e0e294e4b6ad89e47e328c2c
Креирано
25. јун 2019.
Промењено
28. јун 2019.
Објављено
25. јун 2019.
0 преузимања

plan-prihoda-priboj.xlsx

Disponible
xlsx (16.3Ko)

Овај скуп података садржи преглед планираних буџетских прихода Општине Прибој за фискалну 2019. годину. Извештај је креирала Општинска управа Прибоја - Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.  План прихода као извештај садржи следеће атрибуте: економска_класификација_прихода, опис_економске_класификације_прихода, опис_прихода, средства_из_буџета, средства_из_сопствених извора, средства_из_осталих извора, укупно, структура_прихода.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
f70ca7663f53275e1c5111d31715eba81585168a
Креирано
25. јун 2019.
Промењено
28. јун 2019.
Објављено
25. јун 2019.
0 преузимања

izdaci-za-kapitalne-rashode-2019.xlsx

Disponible
xlsx (13.3Ko)

Овај скуп података садржи преглед капиталних расхода планираних за буџетско финансирање на територији општине Прибој у фискалној 2019. години. Предметни сет података је отворила Општинска управа Општине Прибој. Овај скуп садржи следеће атрибуте: редни_број, врста_капиталног_расхода, опис_капиталног_расхода, износ_за_потрошњу_у_2019. години.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
c73ba2ca5df0861528e213979ba5058f8e4222f1
Креирано
25. јун 2019.
Промењено
28. јун 2019.
Објављено
25. јун 2019.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.