5.c.1 Удео држава које поседују системе за праћење и распоређивање јавних расхода за родну равноправност и оснаживање жена

Освежено 30. август 2022.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Показатељ се односи на ниво испуњења система за праћење и распоређивање јавних расхода за родну равноправност и оснаживање жена и настоји да измери напоре владе да прати буџетска издвајања за родну равноправност током циклуса управљања јавним финансијама и да их учини доступним јавности (Gender equality and women’s empowerment - GEWE). Ово је показатељ карактеристика фискалног система. Индикатор мери три критеријума. Први се фокусира на намеру владе да ли има програме/политике и алокације ресурса за GEWE, други процењује да ли влада има алате за планирање и буџет за праћење ресурса за GEWE током циклуса управљања јавним финансијама, а трећи се фокусира на транспарентност тако што се утврђује да ли влада има одредбе за јавно доступност издвајања за GEWE. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0c-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

5.c.1 Удео држава које поседују системе за праћење и распоређивање јавних расхода за родну равноправност и оснаживање жена

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
31. август 2022.
Промењено
30. август 2022.
Објављено
04. септембар 2022.
0 преузимања

5.c.1 Удео држава које поседују системе за праћење и распоређивање јавних расхода за родну равноправност и оснаживање жена

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
31. август 2022.
Промењено
30. август 2022.
Објављено
04. септембар 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.