12.4.2e Укупно створени отпад према делатностима

Освежено 23. новембар 2022.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор укључује произведени опасни отпад, опасни отпад настао према врсти (укључујући е-отпад као подиндикатор) и удео третираног опасног отпада. Произведени опасни отпад (у тонама и по глави становника) укључује: произведени опасни отпад + Опасни отпад који произвођач даје постројењима за третман или одлагање + Процену неурачунатог опасног отпада. Опасни отпад настао према врсти, укључујући е-отпад: Анализа опасног отпада насталог према кључној врсти отпада, укључујући е-отпад. Удео третираног опасног отпада: Количина третираног опасног отпада током извештајне године, подељена са произведеном количином опасног отпада и помножена са 100. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-04-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.