10.6.1a (16.8.1a) Удео чланова у међународним организацијама

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор Удео чланова и гласачких права земаља у развоју у међународним организацијама има две одвојене компоненте: удео гласачких права земаља у развоју и удео земаља у развоју у чланству у међународним организацијама. У неким институцијама ове две компоненте су идентичне. Индикатор се израчунава независно за пет различитих међународних институција: Генерална скупштина Уједињених нација (ГСУН), Економски и социјални савет Уједињених нација (ECOSOC), Међународни монетарни фонд (ММФ), Међународна банкa за обнову и развој (IBRD) и Међународна финансијска корпорација (IFC). У рачунању се користе објављени подаци о чланству и гласачким правима сваке институције из њихових одговарајућих годишњих извештаја. Однос гласачких права се израчунава као број гласачких права подељен укупним бројем права гласа. Однос чланства се израчунава тако што се број земаља чланица подели са укупним бројем чланица. Оба односа су изражена у процентима. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-06-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.