Енергетика

Најновији примери употребе

 • Енергетика (Енергетика)
  Град Ниш
  Овај скуп података садржи два ресурса о енергетици у Граду Нишу са припадајућим атрибутима: Трафостанице: Назив, Напонски нивои, Статус Електроенергетска мрежа: Тип вода,…
  Сазнај више
 • Енергетика
  Републички завод за статистику
  Сазнај више
 • Информације о Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша
  Град Ниш
  Овај скуп података садржи опште информације о Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша -…
  Сазнај више
 • Експлоатациона поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса (ЕПМС)
  Министарство рударства и енергетике
  Скуп података обухвата податке о експлоатационим пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалним ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора…
  Сазнај више
 • Истражна поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса (ИП МИН СИР)
  Министарство рударства и енергетике
  Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за…
  Сазнај више
 • Годишњи подаци статистике енергетике, ТЈ
  Републички завод за статистику #2021
  Годишњи подаци статистике енергетике, ТЈ http://data.stat.gov.rs/Metadata/04_Energetika/Html/0401_ESMS_G0_2017_1.html
  Сазнај више
 • Годишњи подаци статистике енергетике, количине
  Републички завод за статистику #2021
  Годишњи подаци статистике енергетике, количине http://data.stat.gov.rs/Metadata/04_Energetika/Html/0401_ESMS_G0_2017_1.html
  Сазнај више
 • Регистар повлашћених произвођача електричне енергије
  Министарство рударства и енергетике
  Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база…
  Сазнај више

Погледајте још