Енергетика

Последњи примери употребе

 • Енергетика
  Републички завод за статистику
  Сазнај више
 • Информације о Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша
  Град Ниш
  Овај скуп података садржи опште информације о Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша -…
  Сазнај више
 • Експлоатациона поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса (ЕПМС)
  Министарство рударства и енергетике
  Скуп података обухвата податке о експлоатационим пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалним ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора…
  Сазнај више
 • Истражна поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса (ИП МИН СИР)
  Министарство рударства и енергетике
  Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за…
  Сазнај више
 • Регистар повлашћених произвођача електричне енергије
  Министарство рударства и енергетике
  Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база…
  Сазнај више

Погледајте још