Визуелизација података о библиотекама

Објављено 28. октобар 2022.

ФТН КМ

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Факултет техничких наука Косовска Митровица

2 примера употребе

Информације

Публикација

Интеграција

Пермалинк

Опис

Апликација је развијена користећи скуп података "Установе културе - Библиотеке" и служи за визуелизацију података о библиотекама по окрузима.

Циљ развоја овакве апликације јесте да корисницима омогући приказ свих регистрованих библиотека на простору Републике Србије са подацима попут места где се библиотека налази, улица и број, којој општини припада место где се та библиотека налази, затим, ком округу припада општина у којој се налази библиотека, укупан број библиотека у том округу, име и презиме директора те библиотеке, задужено контакт лице, телефон, е-mail, веб сајт.

У првом делу апликације, врши се интерактивна визуелизација података на мапи, док се у другом делу врши статистички графички приказ тих података.

Коришћени скупови података 1

Дискусија између власника и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.