Portal Šume i klima nudi podatke o pogodnosti terena za pošumljavanje. Primenom satelitskih i geoprostornih podataka, kao i višekriterijumske analize identifikovane su najpogodnije lokacije za šume hrasta kitnjaka, crnog bora i breze. Portal je pobedničko rešenje na Izazovu otvorenih podataka – Životna sredina i mi koji je objavio Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Tri organizacije su radile na razvoju ovog rešenja:

  1. Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana – CRNOG
  2. Srpski zalog za svemir
  3. Jedan stepen Srbija

  • Пољопривреда, шумарство и рибарство
    Републички завод за статистику
    Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.