Портал Шуме и клима нуди податке о погодности терена за пошумљавање. Применом сателитских и геопросторних података, као и вишекритеријумске анализе идентификоване су најпогодније локације за шуме храста китњака, црног бора и брезе. Портал је победничко решење на Изазову отворених података – Животна средина и ми који је објавио Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у партнерству Канцеларије за информационе технологије и електронску управу. Три организације су радиле на развоју овог решења:

  1. Центар за развој неформалног образовања грађана – ЦРНОГ
  2. Српски залог за свемир
  3. Један степен Србија

  • Пољопривреда, шумарство и рибарство
    Републички завод за статистику
    Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.