Интерактивна мапа приступачности 2020

Објављено 24. децембар 2020.

Vidan Dankovic

Mr Vidan Dankovic, has a proven track record in the field of construction related to accessibility of buildings/public spaces and in social inclusion of persons with disability and reduced mobility. He has participated in numerous projects related to improving access to public facilities for…

1 примера употребе

Информације

Публикација

Интеграција

Пермалинк

Опис

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре прикључило се иницијативи коју је покренуо Заштитник грађана у сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности, која има за циљ унапређење права особа са инвалидитетом и других рањивих група путем креирања интерактивне Мапе приступачности објеката јавне намене. Овај пројекат урађен је са намером ефикаснијег остваривања права свих рањивих група грађана, кроз сагледавање и унапређивање ситуације везане за један од основних предуслова за остваривање гарантованих права - приступачно окружење. Мапа садржи информације о приступачним објектима у општинама и градовима Србије, као и сервисима подршке за све грађане, а нарочито особе са инвалидитетом, којима су те услуге потребне. Подаци који се налазе у Мапи прикупљени су уз помоћ грађана, организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, државних органа и других органа јавне власти. С тим у вези, а у циљу лакшег и бржег информисања грађана о приступачности објеката јавне намене, као и ефикаснијег остваривања њихових права, поставили смо Мапу приступачности као интернет презентацију https://mapapristupacnosti.rs/wordpress -Интерактивна мапа приступачности

Уредник Видан Данковић

УРП

Коришћени скупови података 1

Дискусија између власника и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.