Ова RStudio бележница садржи истраживачку анализу отворених података о жалбама у области слободног приступа информацијама од јавног значаја, који су на располагању на Порталу отворених података Републике Србије. Овај скуп података обезбедио је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Што се тиче података: (а) метаподаци нису били доступни; (б) превод српских правних појмова на енглески обавио је аутор (што значи: коришћени су многи Googl Translate предлози - аутор је психолог, не адвокат или правни стручњак); (в) у подацима је откривена мешавина латинице и ћирилице; (г) темељно чишћење података приказано је у бележници под називом Part A, док је истраживачка анализа и визуелизација података представљена у бележници под називом Part B.


Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.