Тренутно се широм света отворени подаци користе за унапређење функционисања јавних институција, омогућавање грађанима да учествују у области јавних политика, стварање нових економских потенцијала, али и помагање јавним институцијама да нађу решења за постојеће проблеме везане за јавне политике (нпр. ефикасније пружање здравствених услуга, праћење загађења и планирање програма заштите животне средине, прецизније праћење трошења буџетских средстава и спречавање и сузбијање корупције).

➡ Отворени подаци уместо одговарања на питања по Закону о приступу информацијама.

Уколико би јавне институције проактивно објављивале своје податке, грађанима би на располагању увек биле информације за које сада морају да подносе захтеве који одузимају време и труд како грађанима, тако и запосленима у јавним институцијама.

➡ Подаци временом постају квалитетнији - повратна спрега објављивања

Објављивање података, поготово на начин који дозвољава грађанима да их користе и отворено деле своја искуства, ствара механизам за јавне институције да унапреде своје скупове податка. Додатно, с обзиром да су подаци доступни свима и да их може користити шири број појединаца и организација, умањује се простор за грешке јер ће их корисници података чешће примећивати и пријављивати, и тако помагати институцијама да унапреде своје скупове података.

➡ Радом на отварању података институција постаје препознатљивија и позитивније перципирана у јавности

Отворени подаци имају утицај не само на информисање грађана, већ и на омогућавање бољег разумевања рада јавних институција и ојачавања поверења грађана у њих. Тако се кроз континуирано објављивање података дугорочно јача интегритет јавних институција и побољшава однос између институција и грађана.

➡ Отворени подаци побољшавају квалитет дијалога о јавним политикама

Јавно доступни подаци који се могу лако обрадити и анализирати омогућавају и институцијама и појединцима да своје ставове и закључке доносе на основу чињеница. Омогућавање да чињенично утемељени ставови засновани на подацима постану правило, а не изузетак, је битан корак за унапређење квалитета дијалога о јавним политикама у Србији.

➡ Отварањем података чинимо услугу другима

На крају, не сме се занемарити чињеница да су подаци један од најбитнијих ресурса нашег времена. Доступност и тачност података које објави одређена јавна институција представља битну услугу за грађане, друге јавне институције, организације цивилног друштва, приватни сектор и многе друге значајне заинтересоване стране.

Објављено: 29. август 2018.