Tableau је софтвер намењен анализи и визуелизацији података и за те потребе се користи како у професионалне сврхе у компанијама, тако и за академска истраживања. У индустрији је намењен коришћењу од стране топ менаџмента за потребе пословног извештавања на ефикасан и једноставан начин.

На сајту (https://www.tableau.com) се могу пронаћи различити производи овог програма (desktop и wеb верзија; програм за саму припрему података и Tableau Server) као и доста корисних савета за његово коришћење. У даљем тексту фокус ће бити на раду у desktop верзији овог програма.

Сад је све спремно тако да можемо да се упознамо са интерфејсом и основним појмовима везано за Tableаu на слећем линку.

Објављено: 22. август 2018.